Вашата
количка

0 продукта

0лв.

Телефони за поръчки гр.СОФИЯ : 02 870 36 36, 0888 75 75 54 ; Телефони за в гр.Пловдив 0882 09 15 30, 0888 716 886

Декларация за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ФТПРОЕКТ гарантира на своите потребители / клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на нашите клиенти. Ние ще използваме информацията, която събираме за вас законно в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ние събираме информация за вас по две причини: първо, да обработим поръчката ви и за да ви предоставим възможно най-добрата услуга.

ФТПРОЕКТ няма да ви изпраща електронна поща в бъдеще, освен ако не сте ни  дали съгласието си. ФТПРОЕКТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в  случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство, ФТПРОЕКТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в Общите условия на фирмата. ФТПРОЕКТ никога няма да съхранява номера на вашата кредитна или дебитна карта в случай, че те ни станат известни по повод ваша поръчка.

ФТПРОЕКТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или  длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ФТПРОЕКТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона. ФТПРОЕКТ взима всички необходими мерки, за да защити вашите лични данни, докато пазарувате с нас online. ФТПРОЕКТ е отговорен да опази по възможно най- сигурния начин получената лична информация.

** В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е  направено плащането в срок от 7 дни.

                                                                                              ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
С настоящата декларирам, че предоставям доброволно и свободно личните си данни и давам съгласието си същите да бъдат съхранявани и обработвани от ФТПРОЕКТ ЕООД за целите, посочени в ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ , включително и за целта, администратора да съхранява личните ми данни, свързани и/или отнасящи се до тази подписна от мен декларация, на основание чл.17, параграф 3, буква „д" от Регламент (ЕС) 2016/679, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции от моя страна или от страна на администратора.

С настоящата декларирам, че съм запознат с последиците от отказа за подписването на тази декларация и предоставянето на личните ми данни, а именно: в случай, че не подпиша настоящата декларация и не предоставя личните си данни, няма да е налице валиден договор за ползване на услуги на платформата http://eshop.ftparket.com/ и ползването на ресурсите за онлайн пазаруване.

Известно ми е, че личните данни се съхраняват за максимален срок от 10 години, че във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам и/или да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това, посредством заявление, отправено до администратора в писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen emko agt alsafloor Parla Parla Kastamonu ARTFLOOR Yildiz Entegre FlooRlabS PELI