Вашата
количка

0 продукта

0лв.

Телефони за поръчки гр.СОФИЯ : 02 870 36 36, 0888 75 75 54 ; Телефони за в гр.Пловдив 0882 09 15 30, 0888 716 886

Видове естествени паркети

Дъб

+
Дъб

 У нас се срещат следните дъбови видове – цер, благун, зимен дъб, летен дъб и други. Дървесината на дъба е съставена от беловина и ядро. Беловината е тясна с жълтиникав цвят. Ядрото е оцветено тъмнокафяво в различни нюанси за отделните видове. Дървесината е кръгопореста. Дъбовата дървесина има превъзходни качества и има изключително голяма трайност, поради съдържанието на дъбилни вещества в нея. Съсъхва и набъбва умерено. Дъбът е един от най-добрите материали за производството на паркет.

Цер

+
Цер

Церът е широколистно листопадно дърво със силно развита коренова система, която прониква дълбоко в земята. Церът е сравнително непретенциозен към условията на средата, като издържа и на високи и на ниски температури. Кората му е много характерна, сиво-черна на цвят и дълбоко и грубо напукана. Пределната възраст на цера е 600 – 700 години. Подобно на останалите видове дъбове се развива най-добре върху дълбоките и плодородни почви. На възраст достига до 200 години.
Дървесината му е твърда и тежка. Дървесината на цера не е широко използвана. Това се дължи на факта, че тя е сравнително нетрайна и има характерна неприятна миризма. Освен това, за разлика от тази на другите дъбове, тя няма ядро. В България церът расте до 1200 м надморска височина и най-често навлиза в състава на смесени широколистни гори. Той вирее добре по варовити и силикатни терени. Оставена на открито тя се разрушава бързо, но поставена във вода и влажна земя е много трайна и пригодна за дървени постройки върху влажни терени. Като горивен материал не се цени високо. Цепи се неправилно.

 

.

Бук

+
Бук

От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение. Характерни особености нa всички тях са сивата гладка кора и едрите, вретеновидни кафяви пъпки със заострен връх.Буковата дървесина е червеникаво бяла.Буковата дървесина в сурово състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й. Сега – след въвеждането на попарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение. Попарената букова дървесина придобива много хубав светло червен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира. У нас се срещат два вида: обикновен бук и източен бук.

Ясен

+
Ясен

У нас растат три вида ясен – обикновен (планински), мъждрян и полски (лонгозки). Ясеновата дървесина образува ядро след 50 годишна възраст. Тя има жълтиникаво - бял до червеникаво-бял цвят. Ясеновата дървесина намира голямо приложение поради своите положителни качества – голяма якост, твърдост и еластичност. Дървесината на Ясен се използва  също и за изработване на дръжки за различни инструменти. Дървесината на ясена  се използва в мебелната промишленост. Стволът му е прав, покрит с гладка жълтеникава или сивожълта кора.

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen emko agt alsafloor Parla Parla Kastamonu ARTFLOOR Yildiz Entegre FlooRlabS PELI